Templomfelújítás - 2022

"Magyar Templomfelújítási Program"

EEÖR-KP-1-2021/1-002013 azonosító számú pályázat

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: "Magyar Templomfelúítási Program", 084040

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.01.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.

Támogatási cél: "A műemlék Anarcsi Református Templom külső felújítása"

Magyarország Kormánya támogatásával

A projekt megvalósítása:

Anarcs, 2022

"A műemlék Anarcsi Református Templom külső felújítása"

Helyszín: Református Templom Anarcs, 4546 Anarcs, Kossuth u. 35.  Hrsz: 279


Kivitelező: Ignéczi Tibor e.v. (4546 Anarcs, Ady Endre út 126.) Adószám: 72279944-2-35


Műszaki ellenőr: Szatmári István e. v. okl. műemlékvédelmi szakmérnök ME-É-M 15-0106

BESZÁMOLÓ:

A Támogató a Magyar Templom-felújítási Program keretében megvalósuló EEÖR-KP-1-2021/1-002013 iratazonosító számú támogatói okirat alapján „A Műemlék Anarcsi Református Templom külső felújítása” című 2021.07.23-án kiadott támogatói okiratban, a támogatói okiratban meghatározott támogatási célok megvalósítására vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 

A támogatási cél: „A műemlék Anarcsi Református Templom külső felújítása. 

A támogatás összege: 14 900 000 Ft.

A megvalósításának kezdete: 2022. 12. 12, a vége: 2022. 12. 27. 

Projekt célja: Anarcs, Református templom falszerkezetének utólagos falszigetelése és a keletkező külső csapadékvíz elvezetése a kiépítésre kerülő szikkasztó rendszerbe.

A megvalósított felújítás részletes leírása:

A pályázattal kapcsolatos szakmai projekt pénzügyi feltételei nagyon szigorúak és csak a felújítással, karbantartással összefüggő feladatok megvalósítását teszik lehetővé. Már a tervezés időszakában dönteni kellett, hogy melyek azok a munkák, amelyek a kivitelezés során megvalósulhatnak és a legfontosabbak a templom állagvédelme szempontjából. 

A feladat a templom falainak vízszigetelése. Ezt rendszerben kívántuk megoldani, melynek a következőek a részei: 

- a templom falainak vizszigetelése 

- a több mint két évtizedet elviselő homlokzati mezők teljes körű felülvizsgálata, a vakolati sérülések, az átnedvesedések, a sókivirágzások megszüntetése, a falfelületi mezők alapozó festése és kétszeri szilikátfestéssel történő átfestése. 

- a falak mellett lévő kavicságy újra készítése, mely a falak szellőzését, száradást segíti 

- a templom körül egy drén szivárgó rendszer kiépítése, és a hálózat kavicsszivárgóba történő bevezetése 

A TEMPLOM KÜLSŐ RÉSZÉNEK FELÚJÍTÁSA: 

A templom falainak vízszigetelése A szigetelés kiválasztásához faldiagnosztikai szakvélemény készült. A megvalósított falszigetelési mód: A nyomással bevitt injektáló szigetelés, amely ebben az esetben kiváló megoldás. 

Szükséges kiegészítő szigetelések:  Légpórusos, falszárító vakolat  drén rendszer kiépítése, szivárgóba bekötve  falak mentén lévő kavicságy, mely a falak szellőzését, száradást segíti. Mivel az injektáló szigetelés a legkézenfekvőbb, ezért ezt a megoldást készítettük el. 

Az injektálás a szakértői vélemény szerint az alábbi rendben történt: a. A templom falaiba két oldalról lyukakat fúrtunk. A mindenkori padlósík felett, ill. a terepsík felett 5cm magasságban egy sorban, 12-13cm-re kell ø16mm-es lyukakat fúrtak, 15-25°-os szögben. Az injektálásra előkészített furatokba a portalanításuk után ø18mm-es műanyag pakkert helyeztek el, és MC-OXAL DRY-IN, vagy más ezzel azonos hatóanyagú több komponensű, pórustömítő, alacsony viszkozitású akrilát-gél alapú injektáló anyagot juttattak géppel a falba. Ez a fúrt lyukakba telepített „pakkereken” keresztül 15-25 bar nyomáson injektált pórustömítő vegyi anyag vízzáróvá teszi a falazat pórus-rendszerét, ezáltal összefüggő vízzáró gátat képez a felszívódó kapilláris nedvesség útjába. 

A faldiagnosztika során fúrt lyukakat TILOS! gipsszel, vagy akármilyen cementes habarccsal-masszával utólag tömedékelni. Kizárólag mészhabarcs vízzel való keverésével kapott massza lyukakba történő préselésével lehet azokat megszüntetni! 

Az épület köré tervezzük újból közepes lombkoronájú fák ültetését. Az épület köré sekély-drenázst alakítottunk ki. Az összegyűjtött vizet a templomtól távol kell elszikkasztani.

A templom körül kialakított kiszellőztető kavicságyazat javítása: A meglévő kavicságyazat feladata az lett volna, hogy a templom lábazata mellett keletkező talajnedvességet a laza kavicsrétegen keresztül kiszellőztesse. Ez kezdetben működőképes is volt, de az eltelt több mint két évtized alatt a kavicsréteg iszapolódott és a szellőzés már nem biztosított. Ezért a meglévő kavicsréteget a lábazat mellől kitermeltük és átrostáltuk, mert újra felhasználhatóvá vált. Ezzel párhuzamosan a lábazati fal mellett kiépítettünk egy olyan árkot, amelynek mélysége minimum 60 cm, szélessége minimum 40 cm. Ebbe az árokba helyeztük el a DÖRKEN cég által forgalmazott DELTA MS talajnedvesség kiszellőztetésére kifejlesztett bütykös lemezt, amely intenzív kiszellőztetést biztosít a fal mellet keletkező pára részére. A rendszerben lévő DELTA MS lezáróprofil, a tapadószög, a szőtt rendszerű geotextilia, stb. A szegélyköveket is használtun a rendszer kialakítása során. Az anyagokat csak rendszerben lehetett használni. (drain lemez, geotextília, stb.) 

A tetőről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elszikkasztása: A nagy felületű tetőhéjazatról nagyon sok víz folyik le a lefolyócstornákon. Ezt a csapadékvizet a szabadon vezetik el a téglából kialakított elfolyóvályuk, amelyek már teljesen tönkre mentek és nem töltik be megfelelően a funkciójukat. Ez a vályú egyébként is kevés csapadékvizet tudott elvezetni és a templom körül tócsákban ott maradt a víz. Ezért most, az öt lefolyócsatorna földdel kapcsolatos részén egy-egy fém befogadó elemet helyeztünk el, amelyeket rákötötöünk a földben kiépített és templomot körül vevő szivárgó rendszerre, amit aztán egy zárt szivárgó aknába vezettünk. A zárt rendszerű, de alul kaviccsal feltöltött szivárgó mérete 2x2 méter.

A templom műemléki védelem alatt áll. Törzsszáma: 6059. Ezért a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építési és Örökségvédelmi Osztályától az elvégzendő munkákra örökségvédelmi engedélyt kértünk. 

A felújítás képekben: