Konfirmáció

Kedves Konfirmandusok!

A konfirmációi előkészítő órákat csütörtöki napokon 16.10-17.30 óra között tartjuk az egyházközség Csillag Közösségi Háza nagytermében.

Konfirmációi rend az Anarcsi Ref. Egyházközségben

Kedves Református Szülők!

         Szeretettel tájékoztatom önöket az Anarcsi Református Egyházközség konfirmációs rendjéről, melyet a Presbitérium a 2006/4. ülésén határozatilag elrendelt.

A konfirmáció a gyülekezet életének egy örvendetes és életfontosságú, meghatározó eseménye, hiszen a "tanítvánnyá tétel" ideje lassan lezáródik és a "tanítvánnyá létel" ideje kezdődik meg.

A keresztségben, a keresztelés által elkezdődött egy út a gyermek számára, amelynek jó esetben a konfirmációban kell célba érnie. Keresztség és konfirmáció ugyanis szorosan összetartoznak, mint az érem két oldala. Nincs egyik a másik nélkül és önmagában egyik sem teljes.

A gyermek megkeresztelése alkalmával a szülők és a keresztszülők fogadalmat és ígéretet tettek Isten házában arra vonatkozóan, hogy gyermeküket úgy nevelik, hogy a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten előtt. Nagyon egyszerűen fogalmazva, ha a gyermek a konfirmációig eljut, akkor a szülők és keresztszülők eleget tettek ígéretüknek és teljesítették fogadalmukat.

A konfirmáció fontos azért is, mert a mostani gyermekek és fiatalok fogják alkotni a jövő egyházát, az egyház jövőbeni tagságát.

 

A konfirmációira való felkészítés tulajdonképpen nem csak ebben az utolsó évben kezdődik el, hanem már a hitoktatás által évek óta jelen van a gyermek iskolai nevelésében, tanításában. Ezért is nagyon fontos az iskolai hittanoktatás feladata.

Ezúton szeretném megköszönni a kedves szülőknek, hogy mindezt önök is fontosnak tartották és az elmúlt években beíratták gyermeküket az iskolai vallásoktatásra. Ennek az útnak az utolsó állomása tehát a konfirmáció. A gyerekek 13-14 évesen már eléggé érettek ahhoz, hogy azt a fogadalmat, amit egykor szüleik és keresztszüleik helyettük tettek, a konfirmációban magukra vegyék.

A konfirmációi vizsgát és fogadalomtételt az ifjú konfirmandusnak a gyülekezet előtt ünnepélyes keretek között kell letenni, mellyel a konfirmandus teljes jogú, úrvacsorával élő egyháztaggá válik.

 

A 2020/2021-es tanévben a 7. és 8. osztályos gyermekek részére tartunk konfirmációi oktatást és 2021. májusában pedig ezeket a gyerekeket várjuk a gyülekezet előtt zajló ünnepélyes konfirmációi vizsgára és fogadalomtételre. A konfirmációi vizsga időpontjának meghatározása a szülőkkel egyeztetve történik, melynek időpontja a májusi hónapban lehet.  

Természetesen csak azok a gyerekek konfirmálhatnak, akik a konfirmációi előkészítő órákon rendszeresen részt vesznek, valamint a vasárnapi istentiszteleteket is rendszeresen látogatják. Ha ezeknek a követelményeknek nem tesznek eleget, sajnos nem tudjuk elfogadni az utolsó percben a konfirmálás szándékát.

 

A gyermek konfirmációi órákon való részvételéről és istentiszteleti látogatásáról folyamatos tájékoztatást adunk a szülőknek.

Ugyanakkor szeretettel hívjuk a gyermekekkel együtt a kedves szülőket is a vasárnapi istentiszteletekre és kérjük, hogy alkalmanként  kísérjék el gyermeküket, tudván "a jó példa a legjobb iskola"!

                                                                             

Kérem, mindezek tudatában segítse gyermeke hitben való nevelését és támogassa szolgálatunkat!

 

Kérdés esetén a konfirmációi órákon vagy telefonon vagyok elérhető (06 30 393 7860).

 

Szeretettel tájékozatom a szülőket, hogy a konfirmációi előkészítő órákat csütörtöki napokon 16.10-17.30 óra között tartjuk az egyházközség Csillag Közösségi Háza nagytermében.

Kérem, hogy a mellékelt lap kitöltésével és aláírásával segítse szolgálatunkat és adjon számomra megerősítést, hogy gyermekét a konfirmációi oktatásban számon tartsuk és felkészítsük a vizsgára.

Isten áldását kívánva, maradok tisztelettel :                                 Diák Péter ref. lp.

Anarcs, 2020. 09. 17.