Presbitérium

Az egyházközség elnöksége: 

Diák Péter

lelkipásztor

Takács Tamás Bálint

gondnok - presbiter

Benga Éva

Diakóniai munkacsoport

Ifjúsági munkacsoport

Csépke Attila

Pénzügyi bizottság

Építésügyi munkacsoport

Dajka Károly

Hosszú Jánosné

Lelkigondozói munkacsoport

Hosszú Józsefné

Énekügyi munkacsoport

Lelkigondozói munkacsoport

Király László

Lakatos Barna

Énekügyi munkacsoport

Takács Ádám

Építésügyi munkacsoport

Takács Mariann

Diakóniai munkacsoport

Ifjúsági munkacsoport

Takács Nándor

Építésügyi munkacsoport

Váradi Kálmán

Pénzügyi bizottság

Kertész Árpádné

pótpresbiter

Diakóniai munkacsoport

Kézi János

pótpresbiter

Építésügyi munkacsoport

Kovács Margit

pótpresbiter

László József

tiszteletbeli presbiter

Takács József

pótpresbiter

Építésügyi munkacsoport

Magyar Dávid

pótpresbiter

Ifjúsági munkacsoport