Tisztújítás

Tisztújítás a Református Egyházban

Elkezdődött a tisztújítás a református egyházban: egyházmegyéinkben, egyházkerületeinkben és zsinati szinten is.

Jelöltek

Püspöki tisztség: Dr. Fekete Károly

Egyházkerületi főgondnoki tisztség: Molnár János

Szabolcs-Beregi Egyházmegye

Esperesi tisztség:

Bezzegh Gábor,

Koncz Imre

Egyházmegyei gondnoki tisztség:

Balogh Sándor,

Vincze Lajos

Lelkészi zsinati képviselői tisztség (2 mandátum):

Bezzegh Gábor,

Bodnár Péter,

Koncz Imre,

Szántó József,

Százvai László

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség (2 mandátum):

Böszörményi József,

Nagy István

Világi zsinati képviselői tisztség (2 mandátum):

Batthyány István,

Takács Ede,

Vincze Lajos

Világi zsinati pótképviselői tisztség (2 mandátum):

Kárászi László,

Király Béla